დამატებითი ფუნქციები

  • პირადი ოთახი
  • მანქანების დამატების უფლება
  • კომუნიკაცია სხვა მომხარებლებთან