მოდელი

  1-საათი.

განსაზღვრული საათებით ან  მთელი დღით.

 

  პობედა ფაეტონი - გაზ M20

  150 ლარი

  შეთანხმებით

            chaika   

 

 

 

გაზ-13 "ჩაიკა" თეთრი ფერის                   

შეთანხმებით 1000 ლარი

"Opel Olimpia" cabriolet 1937

150 ლარი შეთანხმებით

"Mercedes Benz 230"  1939

 150 ლარი შეთანხმებით

"Wanderer W23" 1939

150 ლარი შეთანხმებით