1947 წელს ქ. ბრონიცის ერთ-ერთმა სამხედრო კვლევითმა ინსტიტუტმა მიიღო დავალება: თავისი საწარმოს ბაზაზე აეწყო აღლუმებისთვის განკუთვნილ ავტომანქანათა მცირე პარტია. მანქანა სამთავრობო „ზისებზე“ იაფი და ხელმისაწვდომი უნდა ყოფილიყო, ამიტომ მისი დამზადება...